Підприємство ТОВ «Чернігівський ковальський завод», що входить до групи компаній машинобудівної корпорації «Еталон», надає клієнтам послуги ливарного виробництва, використовуючи електрошлакові технології (ЕШТ) – електрошлаковий переплав (ЕШП) та електрошлакове кокільне лиття (ЕКЛ).

Для потреб власного виробництва виплавляються заготовки ковальських штампів з відпрацьованих штампів та інших відходів легованих сталей.

Особливості технології електрошлакової переплавки (ЕШП)

ЕШП називається технологічний процес, коли переплав металу здійснюється в ванні електропровідного шлаку, що нагрівається електричним струмом. Основними в даному процесі є властивості шлаку:

•         Хімічна активність, очистить від шкідливих домішок, газів і неметалевих включень.

•         Висока легкоплавкість і рівень електричного опору забезпечить виділення достатнього тепла для ведення процедури переплавки.

•         Параметр рідинотекучості забезпечить отримання якісного злитка.

ЕШП дає можливість отримати злитки круглих і прямокутних форм.

Технологічний процес виплавки заготовок:

1.      Відбувається занурення електрода в шлакову ванну, де настає плавлення за допомогою тепла, що виділяється в шлаці при проходженні електричного струму.

2.      Розплавлений метал (електрод) у вигляді крапель проходить через шлак в металеву ванну, яка кристалізується в злитки в водоохолоджуваному кристалізаторі.

Завод має дві установки для електрошлакової переплавки, що дозволяють виплавляти злитки масою 0,3-1,5 тон.

Використання методу ЕШП дозволяє отримувати високоякісні заготовки, в яких мінімальні забруднення шкідливими домішками, газами і неметалевими включеннями, а також мають щільну структуру металу.

Технологія електрошлакового кокільного лиття (ЕКЛ)

Методика проведення ЕКЛ принципово відрізняється від ЕШП тим, що чавунна ванна накопичується в металевому футерованому водоохолоджуваному тиглі. Кристалізація злитку здійснюється в безпосередньо формотворному оснащенні – металевому кокілі. Метод дозволяє вести легування ферродобавками. Переплаву підлягають дрібні фракції металовідходів – відпрацьований інструмент, брикетована стружка та інші металовідходи.

На підприємстві є дві печі електрошлакового кокільного лиття максимальною масою злитка 200 кг.