Якість і надійність продукції, що виготовляється – основний показник роботи заводів. Підприємства прагнуть до технічного вдосконалення, оновлення номенклатурної групи, підвищення надійності і якості продукції, що випускається.

Діяльність спрямована на впровадження нових технологій, що дозволяють зберегти і зміцнити лідируючі позиції на ринку машинобудування. На території підприємств розміщена сучасна центральна заводська лабораторія, атестована на проведення макро і мікро аналізу продукції, хімічного і спектрального аналізу складу сировини і готової продукції.

Для проведення випробувань готової продукції на території ТОВ «Український кардан» розміщена випробувальна лабораторія, акредитована Національним Агентством Акредитації України за Стандартом ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 (ISO / IEC 17025: 2005). Продукція підприємства сертифікована в системі УкрСЕПРО, а так само сертифікована в Євразійському союзі.

Випробувальна лабораторія проводить сертифікаційні і періодичні випробування: карданних валів, карданних передач, карданних шарнірів, вузлів зварювання карданних виробів, хрестовин всіх типорозмірів і іншої продукції, згідно з галуззю акредитації.

Оцінка і контроль показників якості проводиться за численними параметрами і показниками. Завдання лабораторії провести необхідне випробування для своєчасного виявлення порушень, що дозволяє знизити відсоток вибракування і підвищити зростання обсягу виробництва високоякісних деталей.

На кожному етапі виробництва фахівцями ВТК проходить контроль заготовок і комплектуючих. Для всіх виробів існує свій стандарт якості.

Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) бере участь у проведенні вхідного контролю матеріалів, що закуповуються, заготовок і комплектуючих які в подальшому надходять у виробництво. Під час виробництва йде постійний контроль якості продукції при необхідності з залученням ЦЗЛ

ЦЗЛ здійснює такі види випробувань: механічні, металографічні, хімічні і т.д., здійснює лінійні і метрологічні вимірювання.

Проведені механічні випробування дозволяють визначити: межу плинності, тимчасовий опір, відносне звуження і подовження. Для цих цілей використовують розривні машини ZD 10/90 (від 0 до 10 т). Маятниковий копер КМ-30 визначить ударну в’язкість (від 0 до 30 ктс.м. / кілограм сил на метр).

Важливим параметром металу є твердість, визначення якої проходить в металографічній лабораторії на твердомірах: по Бренелю ТБ5004 130-450 НВ / НВ; по Роквелу ТК-2М 20 ÷ 70 HRC / HRC; по Вікерсу.

Мікроскоп металографічний NEOPHOT-21, ММР-4 – перевірить глибину обезуглероженного шару, величину зерна, мікроструктуру, карбідну неоднорідність, товщину шару цементації, товщину шару ТВЧ.

Хімічний лабораторний аналіз виявить присутні хімічні елементи хімічним методом по відповідним державним стандартам, а вуглець і сірка визначиться на експрес аналізаторі АН-7529.

Підприємство ТОВ «Чернігівський ковальський завод» на етапі одержання металу проводить вхідний контроль хімічних, механічних властивостей сировини, зазначених в специфікації постачальника.

На етапі гарячого штампування ведеться постійний контроль температури заготовок оптичним пірометром, а в кінці – контроль геометричних розмірів універсальними приладами.

Термообробка поковок проводиться на модернізованому термічному агрегаті «Айхелін», програма якого самостійно підтримує задані параметри і відображає їх на пульті управління, для контролю оператором.

Після очищення поковки в дробометних машинах здійснюється 100% візуальне обстеження виробів, а при необхідності:

  • Перевірка механічних властивостей, твердості поковок;
  • Магнітна дефектоскопія приладом RG-71, МД 12 ПШ;
  • Аналіз мікроструктури поковок.

Випробувальна лабораторія ТОВ «Український кардан» здійснює контроль якості готової продукції на установках:

Найменування пристосування Опис контрольованих показників
Установка на скручування 7870-4784 Міцність валу на кручення при впливі нормованого в КД обертального моменту.
Ч-8399-9073 Зусилля переміщення в шліцьовому з’єднанні, величини сумарного радіального і осьового зазору.
Ч-8799-8856 Зусилля повороту в шарнірах карданних передач. Кути розвороту вилок.
Ч-8799-8857 Радіальне биття труби карданного валу.
Ч-8799-8858 Довжина карданної передачі (вала).
8729-4593 Зусилля повороту в шарнірах в двох опорних карданних валах. Кути розвороту вилок.
7870-8589 Зусилля повороту шарніра в двох опорних карданних валах.

Управління якістю складний процес, а відповідальність за виконувану роботу дуже велика. Від вибору параметрів, що заміряються в процесі випробувань, в більшій мірі, залежить безпека життя людини та охорона навколишнього середовища.